Đồ lưu niệm

Đồ lưu niệm

Đồ lưu niệm

TRỨNG CÁ HỒI 100g

280,000 ₫

Trứng cá Hồi được liệt vào danh mục tài sản quốc gia của LB Nga

Mua hàng

VODKA STANDART GOLD

1,300,000 ₫

Ướp lạnh hoặc cho vào ngăn đá trước khi uống

Mua hàng
HOT

VODKA STANDART PLATINUM

850,000 ₫

Vodka Standart Platinum đẳng cấp

Mua hàng

VODKA BELUGA TRANSATLANTIC RACING

1,200,000 ₫

Ướp lạnh hoặc cho vào ngăn đá trước khi uống

Mua hàng